CALL US: 00 32 478 53 70 90

Double date.

in History
13. 11. 25
posted by: Super User
Hits: 518

Geboren op een mooie dag in juni  te Duffel bij Mechelen. De prille jeugdjaren werden doorlopen aan de rand van Mechelen in een kleine gemeentelijke kleuterschool in de omgeving van de voetbalvelden van KV Mechelen. Daarna naar de "grote" school bij de broeders van liefde, namelijk het Scheppersinstituut op de Melaan. Van het eerste tot het zesde studiejaar werd hier doorlopen bij telkens andere leerkrachten. Het werden leuke en wervelende jaren met veel avonturen en onbezonnen toestanden. Vrijheid was de basisnorm in mijn bestaan.

Read More: 1955
in History
13. 11. 25
posted by: Super User
Hits: 514

Ergens begin van de jaren negentig besloot ik dat het tijd werd om op eigen houtje en wel alleen mijn ding te doen. Het bureel te Lier werd stopgezet en ik begon een eigen zaak te Antwerpen in de diamantbuurt. Dat werd van begin af redelijk succesvol en enkele jaren nadien verhuisde ik naar een eigen pand aan de Lange Leemstraat, te midden van de aldaar gevestigde Joodse gemeenschap. Hierdoor kreeg ik een steeds breder klantenbestand. Ik legde mij toe op winkel en interieurinrichting en kreeg klanten tot ver over de landsgrenzen. Meer informatie bekomt U door op het jaartal te klikken.

Read More: 1993...
in History
13. 11. 25
posted by: Super User
Hits: 532

Later moest er worden overgegaan naar de echte "grote" school en werd de humaniora aangevat op hetzelfde instituut. Lagere humaniora werd afgewerkt zonder problemen op het studiegebied maar het werd toen al duidelijk dat ik, als vrije vogel, niet in dit systeem ging passen. Hogere humaniora werd aangevangen op de "normaalschool" te Mechelen, maar daar werd duidelijk dat de beknopte vrijheid niet echt mijn ding was. De humaniora werd dan afgewerkt aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, afdeling bouwkunde. Dit werd succesvol afgerond met het behalen van diploma,  een prijs van de stad Mechelen en een prijs van de school. Klik op het jaartal voor verdere informatie.

Read More: 1968....
in History
13. 11. 25
posted by: Super User
Hits: 622

Het eenmansbureel in de Lange Leemstraat floreerde en de opdrachten kwamen regelmatig binnen. Het teken- en schilderwerk werd enkel nog aangewend in functie van opdrachten van klanten. Enkel op speciale vraag werden er doeken gemaakt met andere onderwerpen. Deze werken zijn terug te vinden bij klanten maar werden door mezelf niet gecatalogeerd. Een verkeersongeval, motorongeluk waarbij ik een knie brak, bracht grote verandering in het dagdagelijks bestaan. Enkele lastige jaren,  getekend door operaties en daaropvolgende revalidaties,  brachten me terug naar mijn schildersezel en penselen.  Het schilderen groeide langzaam uit tot een hoofdbezigheid en de fantasie begon een eigen leven te leiden. Mijn fascinatie die ik als kind en jongeling had opgedaan tijdens mijn vele uren in de vrije natuur uit zich in mijn werken. Ik wil de vernietigingsdrang van de mens aanklagen en het mooie en het schone van de natuur weer onder de ogen brengen.

Read More: 2009....
in History
13. 11. 25
posted by: Super User
Hits: 551

Loopbaan begint als verantwoordelijke voor grote werven bij een firma in bronbemalingen te Antwerpen. Het werd een leuke ervaring maar ik zag mijn toekomst anders. Enkele jaren later begon ik, op aanraden van enkele van mijn oud-leraars, als ontwerper bij een interieurfirma. Dit alweer te Mechelen. Daar werden enkele jaren op bureel en werven doorgebracht en het werd me duidelijk dat dit mijn pad zou worden.  Weer even later waagde ik de stap als zelfstandig interieur-en meubelontwerper en vestigde ik mezelf met een vriend te Lier. Het werd daar een studie- en tekenbureel dat groeide in de daaropvolgende jaren. Het ontwerpen en tekenen bleef steeds op het voorplan.

Read More: 1983...
in History
13. 11. 25
posted by: Super User
Hits: 551

Op dit ogenblik is het duidelijk dat het schilderen stilaan mijn leven weer gaat beheersen. Door lange wandelingen of dagen aan de waterkant, als visser ergens in de Franse natuur, is het verlangen er weer om via schilderwerken en schetsen uiting te geven van mijn betrokkenheid met de wereld van vandaag. De gehaastheid van het huidig bestaan doet vele mensen vergeten wat de wereld rondom ons bevat. De natuur wordt steeds meer en meer verwoest en vernietigd, en dit steeds weer onder het mom van nodige expansie of winstbejag. Hopelijk wordt het stilaan duidelijk dat wij mensen met onze roekeloze en onbezonnen manier van doen ettelijke species van levende organismen vernietigen. En dit alles aan een tempo dat duidelijk maakt dat, indien we dit niet stoppen, wijzelf ook aan de beurt zullen komen.

Read More: 2014