Please enable JS

Natura Artis Magistra

Opmerking

De eventueel hier getoonde werken kunnen een beetje afwijken van de echte kleuren en dergelijke , dit onder invloed van de digitalisatie of het gebruikte medium.

Natura Artis Magistra

Natura Artis Magistra

09 apr 2018 / Written by  / Blog

Eind maand april 2018 ging er een tentoonstelling open  in de Nationale plantentuin te Meise onder de naam "Natura Artis Magistra".

Deze tentoonstelling is de uitloper van een wedstrijd georganiseerd door Fedos Belgie onder de eerder beschreven naam. De natuur als leermeester voor de kunstenaars. Inschrijvingen konden tot eind maart en er bleek een grote interesse van de kunstwereld te zijn. Bedoeling was dat uit de ingezonden werken door een jury een aantal werken werden geselecteerd . Hiermee zal de tentoonstelling dan worden opgebouwd.  De ganse maand mei is dit evenement dan toegankelijk voor het hopelijk talrijke publiek. Er zijn ook verschillende prijzen voor de deelnemers, prijzen die na de tentoonstelling zullen worden bekendgemaakt,waaronder ook een publieksprijs. Meer dan achthonderd werken werden ingediend door een tweehonderd kunstenaars. Werken gaande van schilderkunst over beeldhouwkunst en woordkunst enz. De eerste selectie werd door een vakjury gemaakt begin deze maand . Er werden een 65 kunstenaars weerhouden en met hun werken ( een 200-tal dus) gaat de tentoonstelling worden opgebouwd. Ik heb de eer om hiervoor uitgenodigd te zijn en deel uit te maken van de uiteindelijke selectie. Ik verwacht en hoop dat dit initiatief een grote toeloop van geinteresseerden teweeg brengt. In elk geval zal het zo zijn dat er een zeer leuke en knappe tentoonstelling zal te bewonderen zijn en op alle dagen zullen er kunstenaars zijn die mensen op eventuele vragen en dergelijke kunnen antwoorden. Hopelijk komen jullie toeschouwers in grote getalen en loopt dit uit op een behoorlijk succes. In elk geval wil ik Fedos Belgie bedanken voor de geleverde inspanning en het bieden van kansen aan de kunstenaars.

Vervolg 1

De tentoonstelling werd op donderdagavond met behoorlijk wat aanwezige kunstenaars geopend. Een zeer verzorgde receptie en enkele leuke toespraken zorgden voor een goede omkadering van het geheel.
Het uiteindelijke resultaat is een tentoonstelling die zeer geslaagd is en voor iedere bezoeker allicht wat te bieden heeft. Schilderijen , beeldhouwwerken, siersmeedkunst en woordkunst...er is echt wel wat te bekijken.
De volgende dagen is het geheel toegankelijk voor het grote publiek. Hopen op een grote belangstelling is de boodschap.
Op zondag 29 april ben ik ter plaatse voor mijn eerste permanentie en het weer valt een beetje tegen. Om tien uur ben ik met enkele collega's paraat om de mensen te ontvangen en wegwijs te maken in het geheel.
We krijgen toch wel wat bezoekers en we horen van de meerderheid toch wel zeer lovende woorden over het initiatief en over het getoonde geheel.
De mensen vragen hier en daar wat uitleg en we zien dat er wel degelijk veel geinteresseerden langskomen. De kaartjes voor de publieksprijs kennen ook een grote meeval en worden gretig gebruikt door de toeschouwers.
We mochten mensen verwelkomen uit alle windstreken. Het is dus bemoedigend om te zien dat er ,ook al is het niet al te best weer, toch wel wat mensen naar de plantentuin en de tentoonstelling afzakken.
We hopen dat dit zo de ganse meimaand mag verlopen. Ikzelf zal er nog aanwezig zijn op zondag 13 mei en op zondag 20 mei. Andere dagen ,zoals bv zondag 27 mei , ben ik daar in samenspraak met andere mensen om hen zo wat te kunnen begeleiden en uitleg te geven over de werken. Mensen die graag willen komen maar door toeval niet werden aangeschreven kunnen via email mij altijd bereiken en zo kan ik hen alsnog een digitale uitnodiging bezorgen zodat ze aan halve prijs toegang krijgen tot het geheel.

Vervolg 2

De tentoonstelling gaat blijkbaar niet onopgemerkt voorbij. Zo maakte ring-tv een mooie reportage met een duidelijke uitleg over het geheel. Via de link die ik hier bijgeef (http://www.ringtv.be/nieuws/50-plussers-stellen-tentoon-plantentuin-meise) kan U deze filmische bijdrage ook bekijken . Er zijn meerdere prijzen verbonden aan de wedstrijd, drie hoofdprijzen en ook een publieksprijs en dan nog een zestal oorkondes. Ook het publiek kan een prijs in de wacht slepen door mee te doen en de eigen voorkeur kenbaar te maken via de kleine invulformulieren. Uit deze formulieren zal , uiteraard een onschuldige kinderhand, een prijswinnende toeschouwer trekken. Een waardebon van 75 euro is zijn deel. We kunnen niet anders dan hopen dat de mensen de weg blijven vinden en dat het uiteindelijk een groot succes wordt.

Vervolg 3

Op mijn tweede permanentiedag had ik alweer de weersomstandigheden niet in mijn voordeel. Guur weer, beetje koud zelfs en af en toe wel wat regen. Om tien uur ter plaatse en klaar om de bezoekers te verwelkomen.Mijn collega en vriend Jan Wellens komt ter plaatse ,zelfs zonder permanentie en zo houden we de tentoonstelling onder toezicht. In tegenstelling tot wat we dachten krijgen we toch wel wat bezoekers en we besluiten om te noteren hoeveel mensen er komen. Later op de dag komt er nog een collega om te helpen en in de namiddag krijgen we gezelschap van nog twee vrouwelijke collega's. de publieke  belangstelling voor het geheel is echt wel goed en we krijgen de nodige reakties. De algemene tendens is echt behoorlijk positief en de meeste mensen  benadrukken het mooie en/of de kwaliteit van het getoonde werk.  Ook de medewerking voor de publieksprijs krijgt de nodige aandacht en Jan en ik vroegen aan iemand van de plantentuin om eventueel bijkomende foldertjes om de mensen te kunnen bedienen.  Hoewel het zondag was kregen we enige tijd nadien een 400 tal bladen aangereikt. Met een meetlat en een snijmes en een kleine schaar gingen we aan het werk,zodat we een klein halfuur later alles versneden hadden en we voldoende papiertjes hebben voor de rest van de tentoonstelling. De dag verloopt goed en we kunnen melden dat er een kleine 250 mensen de expo bezochten, wat gezien de weersomstandigheden toch wel goed is. Navraag over de voorbije warme dagen gaf ons de info dat er dan wel 4 tot 500 mensen kwamen. Laat ons hopen dat we de volgende weken wat betere weersomstandigheden krijgen zodat het uiteindelijke resultaat toch echt goed zal zijn.

Vervolg 4

Derde permanentiedag en ik ben iets te laat. Er is al een collega en mijn vriend Jan Wellens is ook al ter plaatse. Het beloofd een mooie dag te worden gezien het weer dat voorspeld werd. Eigenaardig genoeg komt het maar traag op gang en we noteerden tegen de middag een kleine 100 bezoekers. Wel kregen we veel reacties op de werken en veel positieve opmerkingen. We besluiten wat te eten en hopen op een iets betere namiddag wat bezoekersaantal betreft. En ja hoor...eens half twee is het een ware toeloop en zijn we steeds bezig met mensen wegwijs te maken in het kasteel en de wereld van de natuur eromheen. Onze collega is verrast over de drukte en alzo gaat de tijd nogal snel voorbij. Ook de medewerking van het publiek is opvallend...er worden vollop briefjes ingevuld en in de daarvoor voorziene bus gestopt. Dit gaat behoorlijk veel telwerk worden maar het laat zien dat de mensen toch wel interresse hebben voor het gebeuren. Later op de namiddag komen er zelfs lopers van de jogging in het park de expositie bezoeken. We gaan al vlot voorbij de 400 mensen en Jan en ikzelf spreken af om Dhr Blauwbloeme toch nogmaals extra te bedanken voor deze mooie organisatie. Uiteraard willen we ook de mensen die erbij betrokken werden bedanken voor hun werk. Om halfzes is het duidelijk stiller aan het worden en gaan we stilaan inpakken. de laatste bezoekers worden om zes uur buitengelaten en Jan doet een snelle ronde om te zien of alles in orde is en iedereen weg. Even na zessen sluiten we de zaak af en hebben we een totaal van 502 mensen bereikt terwijl we nu nog mensen moeten weigeren.... Met een blij gezicht trekken we stilaan naar de uitgang . Morgen weer een feestdag en hopelijk alweer behoorlijk wat volk...Het is nu al een groot succes te noemen.

Vervolg 5

Zondag 28 mei en de dag ziet er wat regenachtig uit. Vandaag ga ik terug naar Meise en heb daar met de mensen van de kunstkring waar ik lid van ben afgesproken om zowel het park als de tentoonstelling te bezoeken. Om 10 u 30 zijn we aan de ingang en door de nu al grote toevloed aan auto's weten we dat het druk zal zijn. De toegang is gratis door de "Dag van de Bij" . Dit bijkomende evenement brengt alweer veel mensen op de been. Het bezoek aan de tentoonstelling valt eigenlijk beetje tegen, de grote wapenzaal staat vol met partytafels en de mensen worden verzocht om na enkele minuten de zaal te ontruimen want er is een receptie gepland. Ook de kleinere kamer aan de andere zijde werd ingepalmd en de werken werden op een eigenaardige manier gewoon aan de kant geschoven om plaats te maken voor een grote ronde tafel met stoelen. Beetje spijtig voor de mensen ,kunstenaars,  omdat zo hun werken niet meer op een goede manier te bekijken zijn. Toch krijg ik op de korte tijd dat ik er ben alweer mooie en lovende kritiek te horen. De tentoonstelling wordt door de mensen echt gesmaakt en goed bevonden. De mensen met permanentie zullen hun handen vol hebben omdat alle deuren openstaan en iedereen langs alle kanten binnen kan komen. Maar ik zie dat er toch het nodige volk is en dat is de uiteindelijke bedoeling. Wel kreeg ik van enkele toeschouwers opmerkingen over enkele zaken die alsnog opvielen en die niet werden gesmaakt. Ik ga met de mensen die ik ken nog een wandeling door het park en de serres maken en in de oranjerie de inwendige mens wat versterken. Alweer en geslaagde dag . De tentoonstelling nadert stilaan zijn einde en aanstaande woensdag is het definitief gedaan. De deelnemers worden dan verwacht en het geheel zal plechtig worden afgesloten. U leest op korte termijn dus mijn verslagje over de afsluiting van dit evenement.

Vervolg 6

Woensdag 30 mei. De kunstenaars verzamelen rond 14 uur om zo, geslitst in kleinere groepen, de aangeboden wandeling met gids van de plantentuin mee te maken. Ik zie mijn vriend, Jan Wellens en zijn mevrouw daar ter plekke en we besluiten om samen in dezelfde groep te blijven. De gids van onze groep blijkt behoorlijk veel wetenswaardigheden achter de hand te hebben en de tocht brengt ieder van ons toch wat nieuws aan. De tijd vliegt voorbij en om vier uur zijn we terug bij het kasteel.  De eindbijeenkomst start meteen en we krijgen een inleiding van Dhr Blauwbloeme . De tentoonstelling is uitgegroeid tot een groots succes en daaraan verbonden heeft men het prijzenpakket wat vergroot. Er blijkt een 9000 toeschouwers te zijn geweest en de respons voor de publieksprijs bleek ook behoorlijk. Er zijn ongeveer een 1300 geldige stemmen uitgebracht. Per provincie werd er een winnaar verkozen en voor de publieksprijs werden 5 prijzen aangeboden. Het is Mevr Goossens Ghislaine die met haar kleibeeld  met naam "Carlotta" de eerste prijs zeer terecht in ontvangst mag nemen. Dit beeld stond op het krantje dat beschikbaar was ivm de tentoonstelling. Mooi....

Ikzelf val in de prijzen voor de publieksprijs en krijg hiervoor een mooie box met aquarelafdrukken over west europese orchideen en een geschenkbon . Ik ben uiteraard zeer tevreden en wil hierbij de mensen van Fedos vzw en Plantentuin Meise nogmaals bedanken voor deze mooie tentoonstelling en de kans om hieraan te mogen deelnemen. Tijdens de receptie komen nieuwe vrienden ons nog feliciteren en maken we met sommigen nog verdere afspraken. Stilaan is de tijd daar om de werken weg te nemen en op een goed georganiseerde manier verliep dit alles snel en correct. We trekken stilaan huiswaarts en sluiten hierbij een mooie ervaring af. Bedankt aan allen  en uiteraard zeker aan de mensen die mij hun stem gaven voor mijn werk.X

Right Click

Rechts klikken en/of kopieeren niet toegestaan.