De wedstrijd georganiseerd door de plantentuin Meise samen met Fedos onder de naam “Natura Inspiratus” is op zondag 27 september beeindigt. Het geheel werd gecombineerd met een kunstroute doorheen het ganse park. Over het ganse trajekt was werk te zien van gastkunstenaars. Het werd, ondanks alle moeilijkheden, denk maar aan coronamaatregelen, een groot succes. Er werden meer dan 60.000 bezoekers geteld wat gezien de omstandigheden een buitengewoon resultaat is.

Op maandag 28 september was er een proclamatie van de wedstrijd voorzien. De avond werd geopend door speeches van enkele belangrijke personen, waaronder de voorzitter van Fedos en de administrateur-generaal van de plantentuin. Er werden prijzen toegekend in verschillende categorieen en vanuit verschillende instanties. Het is leuk om te kunnen melden dat wat betreft de wedstrijd ik met het werk “Dandelion Night” de publieksprijs won.  Het is een mooie blijk van appreciatie voor mijn werk en het is vermeldenswaardig dat ik deze prijs voor de tweede opeenvolgende maal wint.

De toehoorders en genodigden werden nog vergast op het nuttigen van enkele versnaperingen en bijhorende drankjes.

De avond werd afgesloten door een toespraak van de minister president, Dhr Jan Jambon, die in zijn speech het belang van cultuur in de maatschappij benadrukte. Hij sprak ook zijn waardering uit voor de samenwerking van Plantentuin en Fedos en hij had lof voor het uitgevoerde project.

De avond was voorbij en gaf de kunstenaars van wie werk in de zaal aanwezig was de gelegenheid tot opruimen . We kijken uit naar een eventueel nieuw initiatief van Fedos en de plantentuin.