De tentoonstelling in het “Hof van Ryhove” te Gent werd beeindigt.

Op deze expo werden de toeschouwers verrast  met werken van drie kunstenaars, met name Rit Schelstraete, Jan Wellens en Marc Schelstraete. Elk van deze mensen stelt zich voor met zijn eigen specifieke werken die werden samengebracht op deze expo.

Het werk van Rit Schelstraete is te benoemen als “conceptueel boekbinden”. Vanuit de basis van het boekbinden werkt Rit verder met ideeen en voorstellingen zodat zij werken kan presenteren met verschillende onderliggende lagen. Boeiend en interressant werk.

Het werk van Jan Wellens is reeds beter bekend . Hij komt met getekend werk waarin het dagelijkse leven en de gebeurtenissen die zich daarin voordoen de onderwerpen worden die hij presenteert. In zijn zeer eigen stijl en kleurgebruik zien de mensen een klein beetje binnen in zijn leven van alledag.

Marc Schelstraete raakt met zijn werk ook alle denkbeelden en gebeurtenissen van het leven aan op een eigen manier. Hij gebruikt taferelen met dieren om dingen duidelijk te maken of om zaken aan te klagen. Maar ook het mooie van onze wereld komt naar voren. Zijn werk sluit op een bepaalde manier goed aan bij het werk van zijn vriend Jan, het is duidelijk dat beiden een duidelijke kijk hebben op hun wereld en die visie presenteren aan hun toeschouwers.

De tentoonstelling bleek een schot in de roos te zijn en we mochten ons verheugen op een grote publieke belangstelling. Onze records werden echt verbroken . We zagen meer dan 2400 personen op deze twee weken. En de interesse was zeer groot. Mensen kwamen langs en gaven zeer goede opmerkingen . Toeristen bezochten de expo en reageerden allen onverdeeld positief.  We mochten alle drie spreken van een echt succes. Er werden verschillende werken besproken en die gaan na de tentoonstelling van plaats veranderen. De belangstelling kwam uit alle regio’s en landen. Er waren reacties van mensen uit Canada, Vietnam, India, Nederland , Duitsland en uiteraard ons eigen landje. We danken alle toeschouwers en bezoekers voor hun aandacht en bezoek . We voelen ons zeer vereerd met de belangstelling die ons te beurt viel.